Kyrie

Det er noko menneskeleg i det å svikte når det gjeld. Å lukke auga sine og sjå bort er ofte det enklaste i møte med vondskap og urettferdighet. For kva kan ein vel gjere når alt kjem til alt? Er det i det heile teke mogleg å gjere noko med det vonde? Vi har gått inn [...]